Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Vásárlási feltételek
Általános szerződési feltételek


A Webáruház üzemeltetője: FIALFY Kft.
Adószám: 26593896-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-024871
Székhely: 6720, Szeged, Kígyó utca 5.
Központi ügyfélszolgálat / Panaszügyintézés: nutrioutlet@gmail.com
A webshopban a személyes adatok megadása nélkül lehet termékeket nézegetni, olvasgatni, böngészni. A termékeket
kategóriákba soroltuk, amelyek könnyen megtalálhatóak, valamint a kereső felületen konkrétan is kereshetőek. Minden
termékhez hosszú leírás tartozik valamint kép és összetétel táblázat. Azonban azok tartalmát a gyártók által
rendelkezésre bocsátott információkból állítottuk össze, valamint igyekszünk a lehető legfrissebb adatokat
szerepeltetni rajtuk, de felelősséget nem tudunk vállalni értük. Minden termék árát bruttó összegben értjük, azaz
Áfával együtt értendő. Ha valamely terméknek irracionális ára van, az valamilyen technikai vagy egyéb tévedés oka
lehet, ezért a nyilvánvaló tévedésekért sem áll módunkban felelősséget vállalni.

A képek sok termék esetében a gyártó katalógusából vagy weboldaláról származó "illusztrációk", és a gyártók
fenntartják maguknak a jogot a valós termékek megváltoztatására, csomagolás, címkézés és egyéb tekintetben is.

Garancia
A webshopunknak a vásárlóink 100%-os megelégedése a legfőbb célja. Ha az oldalunkról rendelt termékről, a
kézbesítéskor kiderül, hogy a szállítás során megrongálódott, vagy lejárt a szavatossági ideje, a termék
visszapostázása után, egy ugyanolyan teljes értékű termékre cseréljük. Ez a garancia csak a károsodott és lejárt
szavatosságú termékekre vonatkozik. Ha bármi egyéb probléma miatt cseréltetné ki a webáruházunkból vásárolt
terméket, akkor azt jelezni kell az ügyfélszolgálaton.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: nutrioutlet@gmail.com vagy 0036302857156

A webshopban található termékekre a termékek gyártói 100%-os garanciát vállalnak. Sem a FIALFY Kft.- Nutri
Outlet , sem a weboldal tulajdonosa, munkatársai, alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a termékekre, csak
kizárólag a termékek gyártói.

Elállás
A vásárlástól 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, de csak írásban. Amelyhez elegendő az elállási
nyilatkozatot 14 munkanapon belül részünkre elküldeni.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, feltéve, hogy az értékesítő
az elállási jogról szóló tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A FIALFY Kft.- Nutri Outlet

köteles a
fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A
vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A
vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű
használatából eredő kárának megtérítését.

Azon vásárlók részére, akik a megrendelt csomagot "Átvétel megtagadása" jelzéssel nem veszik át, fenntartjuk a jogot
arra, hogy erre a névre és címre a továbbiakban Utánvétes fizetéssel nem, CSAK előre átutalás fizetési móddal vegyen
fel újabb megrendelést.

Jogszabály alapján a Vásárló nem állhat el a szerződéstől és nem vagyunk kötelesek visszavenni az alábbi termékeket:

étrendkiegészítők
megrendelt hírlap, folyóirat, más időszaki lap
higiéniai okokból vissza nem szolgáltatható termékek.
Ezenfelül kizárólag bontatlan csomagolásban köteles a Webáruház elfogadni a Vásárló elállást az alábbi termékek
vonatkozásában:

Kozmetikumok, gyógyhatású készítmények, masszázsolajok és más hasonló termékek (ún. természeténél fogva vissza nem
szolgáltatható termékek)
hang-, képfelvétel
szoftver.
Fogyasztói kifogások megtételének helye:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1052 Budapest, Városház u. 7.szám.
Adatvédelem
Az adatvédelmi nyilatkozat ITT érhető el.

Általános feltételek (továbbiakban Feltételek)
Annak érdekében, hogy a webshoppon található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra
vonatkozó feltételekkel, kérjük, olvassa el az alábbiakat.

A Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető
rendelkezéseit, ezek határozzák meg továbbá az Eladó mint a weboldalt üzemeltető FIALFY Kft.-Nutri Outlet,
weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vevő a webshopban a képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és
magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket.

A FIALFY Kft. - Nutri Outlet jogosult ezen Feltételekben előre rögzített általános feltételeken túl eltérő
kikötéseket kötni a vételi vagy szállítási szerződésekben, illetve érvényesíteni azokat. Ezen Feltételeken túl
fenntartja a jogot, hogy bizonyos esetekben (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek,
feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a vásárlónak küldött értesítés nélkül módosítsa. A
termékek szállítása GLS futárszolgálaton keresztül történik. Azok időpontjait a szerződő partnerek módosíthatják, de
az általános időpontok általában előre meghatározottak, amelyeket a szállítással kapcsolatos információkban
rögzítünk. Az eladó fenntartja a jogot magának, hogy a szerződéskötéstől indok nélkül elálljon.

A webshop-ban leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az
Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A
szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt
Termék nincs készletében.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a webshopban megrendelt terméket
az Eladótól átvette futár által vagy átvevőponton keresztül .

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és tájékozatókat és a
számlát.

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó
webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között
létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az
eladó illetékes munkatársa felé.

Fizetési módok:

Jelenlegi fizetési lehetőségek az előre utalás és az utánvétes fizetés.

A webshopban feltüntetett árak, ajánlati árak, és minden esetben bruttó, azaz áfával együtt értendőek. Az Eladó az
árak árváltozásának jogát fenntartja. Ha a megrendelőlapon feltüntetett árban módosulás történt a vásárlást követően,
akkor a FIALFY Kft.- Nutri Outlet erről tájékoztatást az a vásárló felé vagy e-mail-en vagy telefonon
keresztül. Ha a vásárló raktáron nem lévő terméket vásárol, akkor írásban jelzik felé, hogy a HUF/ EUR / USD
árfolyamváltozás miatt az ár módosulhat. A vevőnek a tájékoztatás után jogában áll elállni a vásárlástól.

Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely
készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).

A kiszállítási díj a termékek árába nincs beépítve, tehát plusz költségként jelentkezik. Ez az összeg jól látható
helyen van elhelyezve a weboldalon. Ez a díj a vevőt terheli, kivéve, ha ezt a webshop átvállalja helyette, de minden
esetben erről információt nyújtunk a vásárlónak.

10.000 Ft alatti vásárlás esetén a kiszállítási díj 990 Ft Magyarország területén belül. 10.000 Ft feletti vásárás
esetén a kiszállítás díjtalan.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét
(beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre
a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.

A jótállás (garancia) és a szavatosság

A webshop-ban megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség átadó az Eladót
terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a webshop-ban megrendelt és az Eladó által leszállított
termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek,
azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak
(Ptk. 685.§ d) pontja) minősül.

Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya
alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.

A felelősség korlátozása

FIALFY KFT.- Nutri Outlet nem vállal felelősséget a www.nutrioutlet.hu weboldal üzemeltetésével vagy
használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún.
"spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.Kivéve
azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő,
eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

A FIALFY Kft.- Nutri Outlet nem felel nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel,
használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a termék vételárának összegében korlátozott.

A webshopban vásárolt terméket harmadik személy számára akkor lehet értékesíteni, ha előtte írásban egyeztetett módon
szerzett jogot rá a vevő az eladótól.

A termék visszaszolgáltatása

A vásárló a szerződéstől vagy az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, kivéve, ha a
vásárolt terméket nem tudja eredeti csomagolásban visszaszolgáltatni. Az ilyen termékek árát az Eladó jogosult a
visszatérítendő vételárból levonni vagy más módon érvényesíteni.

A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén a FIALFY Kft.- Nutri Outlet a kifizetett vételárat legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül visszatéríti Vevőnek. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, köteles
visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és az Eladótól átvett tételt (ideértve például a
szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, adathordozókat, dokumentációt, kiegészítők, patentok, gombok, egyéb
alkatrészek) eredeti csomagolásban. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vásárló
részére átadott tartozékokat, adathordozókat, dokumentumokat az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó
tételek árát érvényesítse a Vásárlóval szemben.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra
rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött
szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó
2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.